Elektriker

Elektriker – elsäkerheten är alltid i fokus

Som elektriker är säkerheten alltid fokus. Felaktiga elinstallationer är en av de vanligaste anledningarna till olycksfall i hemmet – därför ska man alltid anlita kompetenta elektriker för elinstallationen därhemma.  Här berättar vi mer om elsäkerhet i hemmet.

Börja med att elbesiktiga ditt hem och skaffa jordfelsbrytare. Låt en besiktningsman komma hem till dig för att göra en noggrann kontroll. Att låta en elektrikerutbildad besiktningsman kontrollera dina elinstallationer är det bästa sättet att ta reda på om något är felaktigt och farligt installerat. Saknar du jordfelsbrytare? Du bör du låta en erfaren elektriker installera en. En jordfelsbrytare stoppar strömmen om en elektrisk kompetent är sönder och därmed minskar risken för stötar och bränder.

elektrikerTyresö

Tips för att barnsäkra ditt hem

Viktigt är självklart också att elsäkra ditt hem för barnens bästa. Här är några handfasta tips för elbarnsäkring:

  • Se till att alla elektriska apparater är utom räckhåll för de små.
  • Petskydda alla eluttag så att inte minstingen kommer åt och får en farlig stöt. 
  • Dra ut kontakter till brödrostar, vattenkokare och liknande när de inte används.
  • Låt inte några lösa sladdar ligga framme, barns nyfikenhet kan vara riskabel när det handlar om elektricitet.
  • Se till att lampor alltid har en glödlampa i sig så att barnen inte kan stoppa in fingrarna i den strömförande sockeln.
  • Köp alltid produkter som är CE-märkta.

 

Anlita alltid professionella yrkesutövare

Fasta anslutningar måste alltid – med vissa undantag – installeras av en professionell elektriker. Anlita oss som din trygga elektriker om du har behov av en elinstallation. Vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket – en garanti för säkerhet och ett väl genomfört arbete. Anlita aldrig ett elföretag som inte är medlemmar i Elsäkerhetsverket – du kan aldrig vara säker på att det handlar om en seriös aktör.

ROT-avdragsgilla elektrikertjänster